Hot line:  028 6681 0833 viet nam anh

Tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử

Trang chủ Vị trí tuyển dụng Tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử
Tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử
Tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử
Chịu trách nhiệm thi công trực tiếp các công trình, dự án được giao
Thời gian làm việc: Giờ hành chính (T2 đến sáng T7)
Lương khởi điểm : 10tr /1 tháng