Hot line:  028 6681 0833 viet nam anh

Phần mềm quản lý nội dung màn hình

Trang chủ Sản phẩm Phần mềm quản lý nội dung - CMS Phần mềm quản lý nội dung màn hình

Phần mềm quản lý nội dung màn hình

Phần mềm quản lý nội dung CDMS :
1. Trang máy chủ / Quản trị Web Browser
2. Khách hàng / Quản lý thiết bị hiển thị
3. Giám sát mạng và truyền dữ liệu
4. Kiểm soát mạng
5. Bảng Mẫu
6. Thiết kế Giao diện
7. Lập kế hoạch

Chi tiết sản phẩm