Hot line:  028 6681 0833 viet nam anh

Bảng điều khiển màn hình LCD mở LD430EUE

Trang chủ Sản phẩm Màn hình LCD (Không khung) Bảng điều khiển màn hình LCD mở LD430EUE

Bảng điều khiển màn hình LCD mở LD430EUE

LG430EUE Màn hình di động mở + Bảng điện + Bảng AD.
- cho màn hình nội thất
- Giá kinh tế
- Độ sáng: 450nits
- Có thể tùy chỉnh
 

Chi tiết sản phẩm